Gdzie szukać promocji na gry?

Gdzie szukać promocji na gry?

Otóż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Dziś platform sprzedażowych pokroju Steam jest wiele, (np Uplay, GOG.com, Origin, Battle.net, Epic Games Store) większość dużych gier sprzedawanych jest na kilku platformach, a ich ceny nie wszędzie są takie same. Wspomniane wyżej platformy nie są jedynym źródłem na zakup gier, interesujące nas tytuły możemy kupić…

Wszystko, co warto wiedzieć o kryptowalutach

Wszystko, co warto wiedzieć o kryptowalutach

Czym są kryptowaluty? Kryptowaluty to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, aby kontrole nad portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Źródło Wikipedia. Kto przyczynił się do…